Videos

فکر امروز ۔ قسط 6

فکر امروز ۔ قسط 6فکر امروز ۔ انشورنس پالیسی دہ اسلام منافی خو نہ دہ ؟ پراویډ نٹ فنڈ دہ اسلام مطابق دے او کنہ ۔ زکات ولے ضروری دے؟ پہ دنیا کے ملکونہ بیل بیل دہ انصاف معیارونہ ولے ساتی ؟ سود سہ شے دے ؟ پہ قسطونو باندے سامان اغستل جائز دی ؟